מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » הלכות שבת

הלכות שבת יב - מלאכות - פתיחה | הרב חננאל אלרן

ע"י: הרב חננאל אלרן