מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » הלכות שבת

הלכות שבת יג - מלאכת זורע חלק א | הרב חננאל אלרן

ע"י: הרב חננאל אלרן