מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אהבת ישראל בנשמה

אהבת חסד יא | הרב חננאל אלרן

ע"י: הרב חננאל אלרן