מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » אור החיים הקדוש
תורה ופרשת שבוע » שמות

המימד המיוחד של ג' המכות והמצוות של פרשתנו | אור החיים הקדוש לפרשת בא

ע"י: ר' זיו ארזי