מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » אור החיים הקדוש
תורה ופרשת שבוע » שמות

מה זכה יתרו שתיקרא פרשה על שמו? | אור החיים הקדוש לפרשת יתרו

ע"י: ר' זיו ארזי