מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » הספדים

הספד לראש ישיבת הר המור הרב מרדכי שטרנברג זצ"ל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר