מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » אור החיים הקדוש
תורה ופרשת שבוע » שמות

שיא תכלית הבריאה - המשכן! | אור החיים הקדוש לפרשת תרומה

ע"י: ר' זיו ארזי