מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » אור החיים הקדוש
תורה ופרשת שבוע » שמות

כיצד חוזרים למציאות שקודם חטא העגל? | אור החיים הקדוש לפרשת ויקהל-פקודי

ע"י: ר' זיו ארזי