מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

להבין את נפש בני האדם [עם כתוביות] | פרשת משפטים

ע"י: הרב אביגדור נבנצל