מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

מדוע חמל שאול על צאן עמלק [עם כתוביות] | פרשת תצווה (זכור)

ע"י: הרב אביגדור נבנצל