מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

חשיבות אריכות בסיפור יציאת מצרים [עם כתוביות]| פרשת ויקהל - פקודי

ע"י: הרב אביגדור נבנצל