מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

מה אפשר ללמוד מהחמץ [עם כתוביות]| פרשת ויקרא

ע"י: הרב אביגדור נבנצל