מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

שיעור לפרשת בשלח

ע"י: הרב אברהם ריבלין