מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

הכרת הטוב יותר מחיוב ממוני | שיעור לפרשת יתרו

ע"י: הרב אברהם ריבלין