מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

שבע שבתות תמימות" [עם כתוביות]I פרשת אמור

ע"י: הרב אביגדור נבנצל