מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

חומרת אונאת דברים [עם כתוביות]I פרשת בהר-בחוקותי

ע"י: הרב אביגדור נבנצל