מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

היו נכונים ליום השלישי [עם כתוביות]I פרשת נשא

ע"י: הרב אביגדור נבנצל