מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

חכם לב יקח מצוות [עם כתוביות]I פרשת בהעלותך

ע"י: הרב אביגדור נבנצל