מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

מה ההיגיון פה?! [עם כתוביות]I פרשת שלח לך

ע"י: הרב אביגדור נבנצל