מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

באו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון [עם כתוביות]I פרשת חוקת

ע"י: הרב אביגדור נבנצל