מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה
מועדים וזמנים » ראש השנה

ימי הכנה ליום הדין I לבניינה של תורה לראש השנה תשפ"ד

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר