מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » ראש השנה

שיחה לראש השנה

ע"י: הרב חיים דוד קובלסקי