מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

הקהל את העם - מצוות הקהל I פרשת ניצבים-וילך

ע"י: הרב אביגדור נבנצל