מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים
נביאים וכתובים » יונה

הביטחון של יונה | שיעור לפרשת כי תבוא

ע"י: הרב אברהם ריבלין