מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

התשובה לדורנו ולזמננו | לבניינה של תורה לפרשת כי תבוא

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר