מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

תחת אשר לא עבדת את ה' בשמחה ובטוב לבב | פרשת כי תבוא

ע"י: הרב אביגדור נבנצל