מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים
נביאים וכתובים » יונה

תפילתו של יונה | שיעור לפרשת כי תצא

ע"י: הרב אברהם ריבלין