מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » שיחות פתיחה
מועדים וזמנים » אלול

שיחת פתיחת זמן אלול - 88 שנים לפטירת מרן הראי"ה קוק | ישיבת הכותל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר