מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מלחמת חרבות ברזל

רוח הלחימה - יום חמישי למלחמה | ישיבת הכותל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר