מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

כי יצר לב האדם רע מנעוריו [עם כתוביות] | פרשת נח | ישיבת הכותל

ע"י: הרב אביגדור נבנצל

Acrobat להורדת השיעור