מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

למה פירטה התורה את כיבושי אמרפל? [עם כתוביות] | פרשת לך לך | ישיבת הכותל

ע"י: הרב אביגדור נבנצל

Acrobat להורדת השיעור