מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

ותצחק שרה בקרבה לאמר [עם כתוביות] | פרשת וירא | ישיבת הכותל

ע"י: הרב אביגדור נבנצל

Acrobat להורדת השיעור