מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

מה הניסיון של אברהם בעקידה? [עם כתוביות] | פרשת חיי-שרה | ישיבת הכותל

ע"י: הרב אביגדור נבנצל

Acrobat להורדת השיעור