מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

הלעיטני נא מן האדם האדם הזה [עם כתוביות] | פרשת תולדות | ישיבת הכותל

ע"י: הרב אביגדור נבנצל

Acrobat להורדת השיעור