מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » כתובות
כללי » שיעור כללי

שיעור פתיחה במסכת כתובות | ישיבת הכותל

ע"י: הרב דוד לאו