מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

לך דווקא לך | שיעור לפרשת לך-לך | ישיבת הכותל

ע"י: הרב אברהם ריבלין