מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » שבת
גמרא » שיעור כללי

מעבר במגנומטר / מצלמות בשבת | ישיבת הכותל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר