מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

היחס בין סיפור הכתוב לסיפור העבד | פרשת חיי-שרה תשפ"ד | ישיבת הכותל

ע"י: הרב אברהם ריבלין