מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

ויתרוצצו הבנים בקרבה | פרשת תולדות

ע"י: הרב אברהם ריבלין