מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית
תורה ופרשת שבוע » להאזין לרש"י

להאזין לרש"י - פרשת תולדות | החכמה היא במרמה- 'עם עיקש תתפתל'

ע"י: ר' זיו ארזי