מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

המעט קחתך את אישי [עם כתוביות] I פרשת ויצא | ישיבת הכותל

ע"י: הרב אביגדור נבנצל

Acrobat להורדת השיעור