מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית
תורה ופרשת שבוע » להאזין לרש"י

להאזין לרש"י - פרשת ויצא | להפוך אבן לבית אל

ע"י: ר' זיו ארזי