מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מלחמת חרבות ברזל
תורה ופרשת שבוע » בראשית

פרשת ויצא והמלחמה | 'והנה אנכי עמך' | אמונה במלחמה ה'

ע"י: הרב ראובן ששון