מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה | פרשת וישלח

ע"י: הרב אביגדור נבנצל

Acrobat להורדת השיעור