מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מלחמת חרבות ברזל
תורה ופרשת שבוע » בראשית

פרשת וישלח והמלחמה | דורון תפילה ומלחמה I אמונה במלחמה ו'

ע"י: הרב ראובן ששון