מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » חנוכה
מחשבה ומוסר » אגדות חז"ל

אגדתא חנוכאית - מעשה יהודית | בענייני דיומא - חנוכה

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ