מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית
תורה ופרשת שבוע » להאזין לרש"י

להאזין לרש"י - פרשת מקץ | נבואת השנאה

ע"י: ר' זיו ארזי