מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

כמה ימי שני חייך [עם כתוביות] | פרשת ויגש

ע"י: הרב אביגדור נבנצל

Acrobat להורדת השיעור