מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

יששכר חמר גרם רבץ בין המשפתים [עם כתוביות] | פרשת ויחי

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור