מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

משפט שלמה - שיעור שני | פרשת ויחי

ע"י: הרב אברהם ריבלין